Mitä mieltä opot ja opettajat ovat Work Smart -työpajoista?

0 Posted by - 19.12.2017 - Uraohjaajalle, Artikkelit

Work Smart -työpajamalliin on tutustunut vuoden 2017 loppuun mennessä jo noin 150 opettajaa ja opinto-ohjaajaa. He ovat yksimielisiä siitä, että työpajojen avulla opiskelijoiden työelämätaidot ja työnhakutaidot kehittyvät. Opiskelijoiden ja työelämän edustajien järjestettyjä kohtaamisia tarvitaan ja työpajojen avulla pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden työllistyvyyteen ja työelämäverkostojen laajuuteen.

Aito yhteys työelämään

Work Smart -työpajojen aito yhteys työelämään saa kiitosta monilta.

– Tapaamisissa on parhaat asiantuntijat kertomassa omasta työstään. Opiskelijoiden työnhakuun liittyvät taidot kehittyvät ja he saavat harjoitusta työhaastattelutilanteeseen, summaa työpajojen hyötyjä kaupan ja hallinnon alan opettaja Anne-Mari Kettunen.

Omien taitojen ja osaamisen tunnistaminen nähdään myös tärkeänä osana työpajojen antia.

– Parasta olivat ensimmäiset työpajat, joissa tunkeuduttiin omiin ajatuksiin ja mietittiin, minkälainen minä olenkaan ja mitä kaikkea osaankaan, kertoo catering-alan opettaja Marjaana Saarelainen.

Olennainen hyöty on myös rohkeuden ja ymmärryksen lisääntyminen.

–Itsensä kehuminen on suomalaisille vieras käsite, mutta työpajat rohkaisevat markkinoimaan itseään ja tuomaan omaa osaamista esiin, toteaa musiikin opinto-ohjaaja Antti Perälä.

– Opiskelijat saavat rohkeutta ja ymmärrystä siitä, että avoimet työpaikat eivät ole pelkästään mol.fi-palvelussa ja että omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa työpaikan saamiseen, lisää liiketalouden opinto-ohjaaja Pilvi Purmonen.

Treffien merkitys työllistymisessä

Verkostoitumistyöpajoista on alasta ja työnantajista riippuen joko suoraa tai välillistä hyötyä opiskelijoiden työllistymiseen.

– Meillä jo ensimmäisenä verkostoitumispäivänä kaksi työllistyi kulttuurialojen tehtäviin, kertoo radio- ja tv-työn opettaja Merja Karvinen.

– Meillä yksi henkilö sai verkostoitumistreffeiltä kesätöitä ja toinen työssäoppimispaikan. Treffit edistävät työnsaantia varmasti myös pidemmällä aikavälillä, jos eivät juuri siinä hetkessä, Kettunen sanoo.

Musiikin verkostoitumistreffeillä oli konservatorion ja musiikkiopiston edustaja paikalla ja yhteystietoja vaihdettiin.

–  On takuuvarmaa, että tuon kontaktoinnin kautta opiskelijoita tulee työskentelemään ainakin sijaistehtävissä. Ja sijaisuuden kautta voi aueta monesti vakinaisempikin työpaikka, Perälä toteaa.

Konsepti kehittyy jatkuvasti

Työpajojen käytännön järjestelyt ovat hioutuneet matkan varrella ja pieniä parannuksia on suunnitteilla koko ajan.

– Konseptia täytyy hioa, koska meillä on niin iso porukka, emmekä halua kuormittaa yhtä työnantajaa liikaa. Olemme pohtineet, että kutsumme vähemmän työnantajia kerralla paikalle, ettei samalle tule liian usein kutsua. Käynnit ovat työnantajilta arvokasta työpanosta heidän työajastaan, Purmonen pohtii.

– Pikatreffimalli toimi hyvin, vaikka aika loppuikin kaikilta kesken. Olisimme voineet napakoittaa alkua. Jatkossa osaan ohjeistaa paremmin ja pääsemme nopeammin asiaan, Perälä kaavailee.

Ammattiopiston puolella verkostoitumistreffeihin on varattu enemmän aikaa kuin ammattikorkeakoulussa, joten aikaa on ollut riittävästi.

– Pikatreffimalli toimi meillä hyvin, minusta se oli itse asiassa ihana. Työnantajat ottivat ohjat käsiinsä ja lähtivät jututtamaan opiskelijoita, jotka lähtivät hyvin mukaan, kiittelee Saarelainen, joka vetää ammattiaineen opettajana työpajoja yhdessä äidinkielen ja työelämätaitojen opettajan kanssa.

Ahaa-elämyksiä uraohjaajille

Moni opettaja ja uraohjaaja kokee, että Work Smart -työpajoihin osallistumisesta on ollut hyötyä myös itselle.

– Harvoin olemme näkemässä opiskelijoiden ja työelämän kontaktia, mutta nyt meillä on aitiopaikka. Se kehittää itseäkin ammatillisesti, kun kuulee viimeisimpiä tuulia työelämästä. Itselleni on tullut verkostoja ja rohkeutta tarttua asioihin ja sellaista ”jos ei heti onnistu, niin kokeillaan ja kehitetään lisää” -asennetta, Kettunen naurahtaa.

– Tämä tuo järjestelmällisyyttä toimintaan. Minähän kasvan tässä rinnalla koko ajan, siksi tämä on ollut niin kiva, kun koen itsekin pieniä ahaa-elämyksiä. Vaikka pitkä ura on takana, niin aina voi jotakin konkretisoitua itsellekin tästä taipaleesta, Saarelainen toteaa.

Samanlaisia ahaa-elämyksiä ovat kokeneet muutkin.

– Tässä on tapahtunut myös oma herääminen sen suhteen, miten musiikki ja hyvinvointi yhdistyvät. Miten opiskelijoiden osaaminen voidaan valjastaa moneen eri työtehtävään monissa eri työpaikoissa. Sektori on yllättävänkin laaja, Perälä sanoo.

 

Teksti:
Kirsi Taskinen
projektikoordinaattori