Miten tunnistat oman osaamisesi?

0 Posted by - 22.12.2017 - Opiskelijalle

Työnhaussa on ensin tärkeintä tunnistaa oma osaaminen ja omat kiinnostuksen kohteet. Ne ovat tärkeät rakennuspalikat myös oman urasi suunnitteluun. Voit myös pohtia, mitä osaamista ja taitoja tarvitset, jotta saavutat oman uratavoitteesi. Tässä käyttöösi helppoja harjoitustehtäviä, joilla kartoitat omaa osaamistasi, tavoitteitasi ja kehittymistarpeitasi.

Oman osaamisen tunnistaminen

Tämän tehtävän avulla hahmotat, miten kokemuksista löytyy omat osaamisesi ja vahvuutesi.

 • Palauta mieleen koulutuksen, harrastusten ja työkokemuksen kautta tullut kokemuspääomasi.
 • Mitä osaamista olet kyseisissä tehtävissä tarvinnut? Muistele, mikä meni hyvin.
 • Mikä osaamisalue kuuluu omiin vahvuuksiisi?

Tee kolme saraketta, otsikoi ne esimerkin mukaisesti ja täydennä otsikoiden alle omat tietosi.

 

Kiinnostuksen kohteeni

 Voit jatkaa pohtimista edellisen pohjalta löytääksesi myös omat erityiset kiinnostuksen kohteesi.

 • Muistele onnistumisiasi ja saavutuksiasi harrastuksissa, koulussa, työssä, jne.
 • Listaa ne itsellesi muistiin esimerkin mukaan.
 • Mitkä näistä asioista ovat sellaisia, joita haluat enemmän tehdä tulevaisuudessa?
 • Minkälaisissa työtehtävissä voisit hyödyntää kiinnostustasi ja osaamistasi?
 • Listasta on hyötyä myös, kun kirjoitat työhakemusta ja CV:tä, ja kun harjoittelet omaa hissipuhettasi.

 

Ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittyminen

Ammattitaitosi perusta on koulutuksen kautta saadut tiedot ja taidot. Oman alan asiantuntijuutesi kehittyy koulutuksen ja kokemuksen myötä. Oheisen kuvion avulla voit kartoittaa, mitä taitoja sinulla jo on ja pohtia, mitä taitoja sinun tulisi vielä saada lisää.

 • Kirjoita ympyrän siniselle kehälle ne taidot, joita sinulla jo on.
 • Kirjoita ulommalle kehälle taitoja, joita haluat kehittää tai saavuttaa.
 • Kirjoita nuoliin keinoja, joiden avulla uutta osaamista on mahdollista saada.
 • Käytä apuna ympyrän alla olevia listoja.

Yleiset työelämätaidot

 • Oppimiskyky
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Luova ajattelu
 • Kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • Itsensä johtaminen

 Sosiaaliset taidot

 • Ryhmätyötaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Joustavuus
 • Sopeutumiskyky

 Viestintätaidot

 • Kirjallinen ja suullinen viestintä
 • Esiintymistaito
 • Neuvottelutaidot

 Tekniset taidot

 • Digitaidot
 • Teknisten välineiden hallinta

 Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen

 • Talouden lainalaisuuksien ymmärtäminen
 • Markkinointi
 • Myynti

 Kansainvälinen osaaminen

 • Viestintä vierailla kielillä
 • Tietyn maan tai kulttuurin erityistuntemus