Work Smart -valmennus opiskelijoille

0 Posted by - 21.12.2017 - Uraohjaajalle

Valmennuksessa on kolme työpajaa, joihin liittyy itsenäisiä oppimistehtäviä.

Valmennustyöpajojen teemat:

  • Työpaja 1: Millaista osaamista minulla on?
  • Työpaja 2: Miten kerron osaamisestani?
  • Työpaja 3: Työnantajien tapaaminen verkostoitumistyöpajassa eli pikatreffit

Work Smart-työpajat aikataulutetaan ja suunnitellaan opintojen sisälle opiskelijan lukujärjestykseen sopivaksi. Työpajojen väliin on hyvä jättää riittävästi aikaa itsenäisten tehtävien tekemiseen ja työelämän kontaktointiin.

Opiskelijoita kannattaa informoida tulevista työpajoista jo ennakkoon. Opettaja vastaa kahden ensimmäisen työpajan toteutuksesta. Ensimmäisen työpajan jälkeen opiskelijat alkavat jo etsiä yrityksiä verkostoitumistreffeille; sopikaa yhteinen aikataulu yritysten mukaan tulon varmistamiselle. Toisen työpajan jälkeen sovitaan työnjako: kuka/ketkä kontaktoivat halutut yritykset ja ilmoittavat yritysten vastaukset yhteiselle alustalle. Sovitaan myös, kuka on vastaanottamassa yrityksiä, valmistelemassa tilaa yms. Viimeisessä työpajassa opiskelijat ja työelämä kohtaavat.