2. työpaja: osaaminen esiin

0 Posted by - 21.12.2017 - Uraohjaajalle

Tavoitteet

Antaa perusteet työelämäkäytänteisiin sekä toimintamalleja urasuunnitteluun. Samalla käydään läpi työelämään liittyvät käsitteet.

 • Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa kehittämistä.
 • Opiskelija osaa markkinoida osaamistaan ja työpanostaan sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
 • Opiskelija osaa hakea oman alan työelämäkontakteja ja tietää oman alansa sekä yleiset työelämän pelisäännöt.

Sisältö

 • Oman osaamisen näyttäminen markkinointipuheen ja CV:n kautta
 • Omien verkostojen hahmottaminen työelämässä
 • Sosiaalinen media työnhaussa
 • Kolme askelta työelämään -malli
 • Työelämäkontaktien muodostaminen
 • Verkostoitumistyöpajan info ja työnjaosta sopiminen

Työpajatyöskentelyn jälkeen opiskelija

 • Osaa kertoa potentiaaliselle työnantajalle omasta osaamisestaan ja tavoitteistaan työelämässä (ns. pitchaus- eli oman osaamisen myyntipuhe)
 • Ymmärtää verkostojen merkityksen työllistymisessä
 • Löytää ja osaa kontaktoida hänelle potentiaalisia työnantajia

Tehtävät

 • Verkostokartta – omat verkostot
 • Ansioluettelo kuntoon (CV, video-CV, LinkedIn, Kyvyt.fi, jne. )
 • Hissipuhe
 • Video-CV:n harjoittelu
 • Yritysten kutsuminen verkostoitumistyöpajaan
 • Valmistautuminen tapaamiseen: Tutustuminen yrityksiin

Esimerkkiharjoituksia työpajoihin