Työelämätaitokortit

1 Posted by - 21.12.2017 - Uraohjaajalle

Työelämätaitokortit on tuotettu opetuksen tueksi työelämässä tarvittavien taitojen harjoitteluun. Kortteja voi käyttää opiskelijan osaamisen kartoittamiseen yksilö- ja ryhmäharjoituksissa. Kortit ovat kaksipuoleisia. Toisella puolella on työelämään liittyvä kuva ja toisella työelämätaitoihin liittyvä sana tai sanonta.


Tulosta kortit itsellesi: Tulostettavat työelämäkortit


Korttien käyttötapoja

1. Tutustuminen (Esim. uuden ryhmän aloitus/ryhmäytymisharjoitus)

Ryhmä kokoontuu dialogirinkiin. Jokainen valitsee pöydälle kuvapuoli ylöspäin levitetyistä korteista yhden. Tämän jälkeen jokainen esittäytyy ja kertoo korteista seuraavaa:

  • Miksi valitsin juuri tämän kuvan?
  • Mitä kortin sanasta tai sanonnasta tulee mieleen? (esim. oma kokemus työelämästä)

2. Taidot työelämässä -ryhmäkeskustelu

Ohjaaja sekoittaa korttipakan. Opiskelijat ovat pienryhmissä. Ohjaaja kiertää pienryhmien luona ja yksi opiskelija / ryhmä ottaa pakasta kaksi-kolme korttia ja näyttää valitsemansa kortit ryhmän jäsenille. Opiskelijat keskustelevat pienryhmässä, kuinka kortin sana liittyy työelämään. He voivat myös keskustella tilanteista, joissa he ovat kyseistä taitoa tarvinneet.

3. Mitä työelämätaitoja minulla on?

Opiskelijat ottavat pakasta itselleen sattumanvaraisesti kaksi korttia. Tarkoituksena olisi saada itselle sellaiset kortit, jotka vastaavat opiskelijan omia taitoja. Opiskelijat lähtevät kiertämään luokassa, kyselevät, mitä kortteja toisilla on, ja pyrkivät vaihtamaan omia korttejaan niin, että he saavat omia taitojaan parhaiten vastaavat kaksi korttia.
Tätä harjoitusta voidaan vielä soveltaa niin, että opiskelijat miettivät, mikä taito heiltä puuttuu ja pyrkivät saamaan itselleen kyseisen kortin.