3. työpaja: verkostoitumistreffit

0 Posted by - 21.12.2017 - Uraohjaajalle

Kolmas työpaja on opiskelijoiden ja työelämän ”rekrytointi”tapaaminen, jossa käydään vapaamuotoisia keskusteluja työelämän edustajien ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijat päättävät itse, keitä työelämän edustajia he kutsuvat paikalle. Opettaja ohjaa prosessia.

Tavoite

 • Tapaaminen antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden harjoitella kohtaamisia, jotka vaikuttavat opiskelijan työelämätaitoihin.

Sisältö ja toteutus

 • Jokaiselle yritykselle varataan oma pöytä. Opiskelijat jaetaan yhtä moneen pienryhmään kuin yrityksiä on paikalla. (Esim. 5 yritystä ja 20 opiskelijaa –> neljän hengen pienryhmät)
 • Opettaja ohjaa treffien aikataulutusta
 • Opiskelijat käyvät pienryhmissä keskusteluja kunkin yrityksen kanssa (n. 10-15 min). Opiskelijat keskustelevat aktiivisesti potentiaalisten työnantajien kanssa työhön ja työelämään liittyvistä asioista, voivat kysyä harjoittelupaikkaa, opinnäytetyöaihetta, työpaikkaa, jne. Halutessaan opiskelija voi jättää oman CV:nsä työelämän edustajalle.
 • Työelämän edustajat voivat kertoa opiskelijoille organisaationsa toiminnasta, antaa vinkkejä opiskelijoille ja ehdottaa rekrytointitoimenpiteissä etenemistä.
 • Opiskelijat siirtyvät opettajan antaman merkin jälkeen seuraavaan pöytään. Kiertoa jatketaan, kunnes kaikki opiskelijat ovat käyneet jokaisen yrittäjän pöydässä.

Tehtävät

 • Yritysten kutsuminen
 • Ennakkovalmistautuminen treffeille
 • Verkostoitumistilan järjestäminen: jokaiselle yritykselle oma pöytä
 • Työelämän edustajien vastaanottaminen
 • Opettaja vastaa aikataulutuksesta