Aktiivinen opiskelija jää mieleen verkostoitumistreffeillä

0 Posted by - 19.12.2017 - Työelämälle, Artikkelit

Work Smart -verkostoitumistyöpajoissa työelämän edustajilla on mahdollisuus tavata useita opiskelijoita kerrallaan. Työpajat toteutetaan pikatreffien malliin, joten jokaisella työelämän edustajalla on käytössään tietty aika kutakin opiskelijaryhmää kohti. Pikatreffit on todettu hyväksi ja tehokkaaksi tavaksi tutustumiseen myös ammatillisella tasolla.

Ammatilliset pikatreffit verkostoitumisen apuna

– Treffisysteemi on toimiva tapa. Työelämästä ajan ottaminen tällaisiin on aina oma juttunsa. Hyvin pitkiä tapaamisia ei voi olla, kun omat päivittäiset työt on aina hoidettava, toteaa Kontiolahden puhdistuspalvelujen puhtauspalvelupäällikkö Pirjo Meriläinen.

Samoilla linjoilla on Elma-Kodin yrittäjä Outi Perälä, joka näkee pikatreffeissä mahdollisuuden tukea myös ujompien opiskelijoiden osallistumista.

– Treffit toimivat ja pienessä ryhmässä on turvaa, kun tutut opiskelijakollegat ympärillä lieventävät jännitystä. Loppua kohden kymmenen minuuttia oli aika lyhyt aika, kun pääsi vauhtiin. Toisaalta pikatreffien idea on se, ettei mennä kauhean syvälle, hän toteaa.

Työelämän edustajat kiittelevät opiskelijoiden asennetta. Suurin osa on ollut aktiivisesti mukana treffitapaamisissa.

– Osalla on ollut CV mukana ja he ovat kysyneet siitä palautetta. On hyvä, että opiskelijat ovat valmistautuneet etukäteen. He ovat olleet avoimia ja ottaneet neuvoja vastaan ja kyselleet, kuvailee Opteamin HR-koordinaattori Johanna Karjunen tapaamisia.

–Joukosta erottuvat tietysti ne, joilla motivaatio on suurempi ja sosiaaliset taidot hyvät. Kaikki olivat mukana hyvällä asenteella ja siellä lämpenivät myös ne hiljaisemmat ja vetäytyvämmät, Perälä kertoo.

Opiskelijoille ajantasaista tietoa työelämästä

Työelämän edustajien antama palaute verkostoitumistilaisuuksista on lähes poikkeuksetta positiivista. Verkostoitumisesta nähdään olevan hyötyä sekä opiskelijoille että yrityksille.

– Suhteiden luonti on opiskelijalle isoin etu, olipa sitten kyse tulevista harjoittelupaikoista tai työpaikoista. Jos on vähänkin aktiivisempi opiskelija, niin hän jää työnantajan mieleen, vaikka sillä hetkellä ei olisikaan paikkaa auki, Karjunen kertoo.

– Tapahtuma voi poikia konkreettisia työmahdollisuuksia ja treffit ovat joka tapauksessa hyvää harjoittelua itsensä esittelemiseen ja työhaastatteluun. Kun tapaa eri alojen työnantajia, huomaa mikä kiinnostaa eniten, Perälä toteaa.

Puhtauspalvelupäällikkö Pirjo Meriläinen on ollut mukana useissa verkostoitumistapahtumissa ja löytänyt treffeiltä mm. työssäoppijoita ja sijaisia. Hän kertoo opiskelijoiden kyselevän monesti ammattitaitovaatimuksia.

– Minulta on kyselty mitä pitää osata, että pystyy tekemään tätä työtä. Opiskelijat saavat treffeillä realistisen ja rehellisen kuvan siitä, mitä työelämä on. Lisäksi he rohkaistuvat työpajojen avulla ottamaan yhteyttä työnantajaan myöhemmin.

Yrityksille työvoimaa, näkyvyyttä ja uusia ajatuksia

Yritykset rekrytoivat opiskelijoita mm. harjoittelijoiksi ja kesätöihin. Rekrytointimahdollisuuden lisäksi moni näkee verkostoitumistreffeissä muitakin hyötyjä.

– Osalle opiskelijoista henkilöstöpalveluala on vieläkin vähän mörkö, vaikka meiltäkin on mahdollisuus löytyä vakituisia töitä. On ollut tärkeää, että on saatu muutettua ihmisten käsitystä meidän alasta, Opteamin Karjunen toteaa.

– Pienelle yritykselle on tärkeää saada tunnettuutta ja nimeä, koskaan ei tiedä mitä kautta siitä ilmenee hyötyä, huomauttaa Elma-Kodin Perälä.

– Helposti jokainen urautuu omiin kaavoihinsa ja omiin pieniin ajatuksiinsa. Kun puhuu asioita ääneen ja käy niitä läpi, hoksaa itsekin paljon asioita. Verkostoitumistreffit ovat kehittämistyöhön varattua resurssia, hän jatkaa.

Osa verkostoitumistilaisuuksista on järjestetty yritysten tiloissa. Esimerkiksi Nunnanlahdessa opiskelijat tapasivat juukalaisia ja nurmeslaisia työelämän edustajia.

– Me olemme täällä aika kaukana Joensuuhun keskittyvistä oppilaitoksista. Yrittäjät saavat paremmin äänensä kuuluville, kun opiskelijat tulevat tänne, kiittelee Tulikiven henkilöstöpäällikkö Arja Lehikoinen, joka on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä Nunnanlahden verkostoitumistreffejä.

Lehikoinen rohkaisee työelämän edustajia lähtemään rohkeasti mukaan toimintaan, vaikka juuri sillä hetkellä ei olisikaan tarvetta uusille työntekijöille.

– Tämä on ehdottoman hyvä tapa tavata opiskelijoita.


Yli 200 työelämän edustajaa on ottanut osaa Work Smartin työpajoihin vuoden 2017 loppuun mennessä. Osallistujat ovat edustaneet monipuolisesti eri alojen yrityksiä ja mukana on ollut kaikenkokoisia yrityksiä – pienistä mikroyrityksistä suuriin yli 250 henkilön organisaatioihin. Suurin osa yrityksistä toimii Joensuun alueella, mutta osallistujia on ollut myös maakunnista.

 

Teksti:
Kirsi Taskinen
projektikoordinaattori